Již několik let nabízíme v našem rychloservisu také výměny a servis brzdových systémů. Brzdové systémy se podílejí značnou měrou na bezpečnosti jízdy a požadavek na jejich kvalitu je zcela zásadní. Klademe velký důraz na kvalitu výrobků, které jsou u nás montovány.

V současnosti vyžadují veškerá vozidla použití brzdových systémů a třecích materiálů s vysokou účinností. Nároky na spolehlivost, ale i životnost brzdových systémů se stále zvyšují. Výrobci, se kterými spolupracujeme, na tyto požadavky pružně reagují a vyvíjejí brzdové systémy splňující a převyšující požadavky mezinárodních norem.

Montujeme a dodáváme brzdové systémy značek FERODO, LUCAS a FRI.TECH.

Spojení těchto značek brzdových systémů, rychloservisu a příznivých cen uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka!

Lucas brzdové systémy zahrnují:

 • třecí segmenty
 • kotouče a bubny
 • brzdové kapaliny

Můžete si také vyhledat brzdový systém vašeho vozu na stránkách výrobce firmy LUCAS

nebo na stránkách výrobce firmy FEDERAL MOGUL (FERODO) 

Ferodo i Lucas brzdové systémy obsahují třecí segmenty a brzdové čelisti včetně příslušenství. Tento program kompletně pokrývá 95% evropských a japonských typů automobilů. K dosažení optimálního brzdového provedení a pohodlí řidiče jsou materiály neustále vylepšovány, třecí segmenty jsou tepelně upravovány speciálním postupem tak, aby se zlepšila kvalita a účinnost brždění. Výsledky náročných zkoušek a testů převyšují mezinárodní kvalitativní standarty. Výrobky jsou držitelelm certifikátů ISO 9002, ISO/TS 16949 a EMS.

Kotouče a bubny Lucas pokrývají 98% světového vozového parku. Celistvé a ventilované kotouče jsou schopny čelit originálním specifikacím všech těchto typů vozidel. Výroba probíhá na přesných strojích, vzhledem k tomu že kotouče a bubny patří k nejdůležitějším součástem brzdového systému. Tento světový výrobce navíc vyrábí 52 druhů brzdových kotoučů pro světové značky vozů v Čechách.

Brzdové kapaliny Lucas vyráběné na bázi polyglykoléteru odpovídají mezinárodním normám, jejichž požadavky i převyšují. Bez problému jsou tyto kapaliny mísitelné s kapalinami stejných specifikací. Nelze je použít pro systém obsahující minerální oleje.

Kdy a proč se musí měnit brzdová kapalina?

Podle způsobu jízdy se může brzdový kotouč ohřívat až nad 800 °C - tedy až do rudého rozžhavení - a tím může teplota brzdové kapaliny zvyšovat až nad 200°C. Brzdová kapalina je hygroskopická (pohlcuje vodu), přičemž se vzrůstajícím poměrem obsahu vody klesá bod varu (bod vzniku bublin páry). Poklesne li tento bod pod 155 °C, dochází k výpadku brzd - brzdový pedál vykonává při sešlápnutí zdvih naprázdno. Brzdová kapalina se musí ihned vyměnit.
Proto je nutné obsah vody v kapalině, který snižuje její bod varu, pravidelně kontrolovat. Specifikace pro výměnu jsou následující - pokud při kontrole brzdové kapaliny byla zjištěna teplota:

 • 180°C a více (zelená oblast) - není nutná výměna
 • 160°C - 180°C (žlutá oblast) - doporučuje se výměna
 • méně než 160°C(červená oblast - nutná výměna

Připomínáme, že tuto kontrolu provádíme v našem rychloservisu ZDARMA.

Výrobce brzdových systémů doporučuje

 • měnit brzdovou kapalinu každý rok
 • při doplňování dodržovat doporučení výrobce
 • nechat si každé 3 měsíce zkontrolovat bod varu brzdové kapaliny.

Fri.tech brzdové systémy zahrnují řadu brzdových destiček s dlouhou životností (40 - 50 000km) a přijatelnou cenou. Destičky jsou ohleduplné k brzdovým kotoučům, vyznačují se nízkou tepelnou vodivostí a vysokou účinností při brždění. Třecí materiály jsou vyrobeny z materiálů nové generace na vysoké kvalitativní úrovni. Na základě dlouholetého vývoje došlo také k modifikaci dalších technologií od míchání směsí až po lisování materiálu.

Brzdové čelisti a kapalina splňují tyto parametry:

 • vyrobeny jsou z brzdových materiálů nové generace
 • mají výborné vlastnosti i v extrémních podmínkách
 • dlouhá životnost
 • a špičkové provozně-technické vlastnosti

Výrobce brzdových systémů Fri.tech byl podroben auditu ÚVMV na kvalitu výrobního procesu.

Interbrakes brzdové systémy představují řadu brzdových kotoučů spojujících kvalitu, spolehlivost a příznivou cenu. Výrobky jsou držitelem certifikátu kvality ISO 9002 a TÜV, doporučovány jsou firmou Fri.tech.